FORGOT YOUR DETAILS?

Vabilo na usposabljanje »Kako pripraviti dobro senčno poročilo?«

by / Friday, 08 September 2017 / Published in Aktualno clovekove-pravice

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij organizira dvodnevno usposabljanje o pripravi senčnih poročil za poročanje po mednarodnih konvencijah, ki bo potekalo 21. in 22. septembra 2017 v prostorih platforme SLOGA (Metelkova 6, Ljubljana, 2. nadstropje).

 Države imajo primarno odgovornost izpolnjevati svoje obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih pogodb, katerih pogodbenice so. O uresničevanju pogodbenih obveznosti poročajo pogodbenim organom, tj. odborom neodvisnih strokovnjakov, ki spremljajo izvajanje mednarodnih pogodb o človekovih pravicah. Ob poročilu države lahko nevladne organizacije pripravijo t. i. senčno oz. alternativno poročilo, da izpostavijo vprašanja, ki jih vlada v poročilu ni ustrezno naslovila. Senčna poročila so pomembno orodje, s katerimi nevladne organizacije dopolnijo periodična vladna poročila. Nevladne organizacije igrajo ključno vlogo pri zagotavljanju zanesljivih in neodvisnih informacij odborom mednarodnih pogodb o človekovih pravicah, ki so morda lahko v uradnih poročilih spregledane.

Na usposabljanju bodo udeleženci pridobili znanje, ki je skupaj z zadostnimi viri potrebno za prepoznanje in analizo relevantnih vprašanj ter pripravo jedrnatega, skladnega senčnega poročila na vključujoč način.

Ker bo Slovenija predvidoma naslednje leto poročala Odboru za otrokove pravice, se bo zadnji del usposabljanja osredotočil za poročanje temu odboru kot študijo primera. Udeleženci bodo pripravili načrt za pripravo senčnega poročila za Odbor za otrokove pravice.

Usposabljanje bo izvedel Marc Limon, izvršni direktor Universal Rights Group (URG). URG je neodvisen think-tank, ki se ukvarja z analizo in krepitvijo globalne politike človekovih pravic. Njihov cilj je približati mednarodni sistem človekovih pravic oblikovalcem politik in drugim deležnikom – vključno z žrtvami kršitev človekovih pravic ter zagovorniki človekovih pravic – na regionalni, nacionalni in lokalni ravni.

Usposabljanje je namenjeno predstavnikom nevladnih organizacij. Prosimo, da udeležbo potrdite preko spletnega obrazca do 20. septembra 2017. Mesta so omejena. Usposabljanje bo potekalo v angleškem jeziku.

Program

Vljudno vabljeni!

 

Dodatne informacije: Adriana Aralica (adriana.aralica@pic.si)

TOP