Varujemo okolje, naravo in prostor.

V okviru PIC se za zdravo življenjsko okolje in naravo zavzemamo Zagovorniki okolja.

Že od začetka našega delovanja se ukvarjamo s problemi varstva okolja, predvsem na področjih dostopa do informacij, sodelovanja javnosti v postopkih odločanja in varstva pravic na področju okolja. S tem namenom vseskozi opravljamo dejavnosti obveščanja, svetovanja, izobraževanja in raziskovanja v podporo nevladnim organizacijam, civilnim iniciativam ter zainteresiranim posameznicam ter posameznikom. Z zagovorniškimi aktivnostmi vplivamo na spreminjanje predpisov in praks. Sprožamo postopke, ki oblikujejo sodno prakso v podporo varstvu okolja.

Naš cilj je razviti pravni center za okolje, ki bi združeval strokovno pravno znanje s področja varstva okolja, ohranjanja narave ter urejanja prostora.

Za izboljšanje sedanjega stanja in učinkov delovanja družbe, skupaj z usmerjanjem celotne družbe na pot trajnostnega razvoja, je namreč nujno potrebna aktivna participacija v procesih odločanja na vseh treh področjih, tudi z uporabo pravnih možnosti in sredstev v upravnih in sodnih postopkih. Za pravilno uporabo teh sredstev pa je potrebna opolnomočena družba in usposobljene okoljske nevladne organizacije, civilne iniciative ter skupine posameznic in posameznikov, saj te skupine predstavljajo edini zagovorniški glas trajnostnega ravnanja z okoljem, naravo in prostorom, v katerem živimo in je osnovni pogoj našega bivanja.

PIC je v letu 2010 pridobil status organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju varstva okolja pri Ministrstvu za okolje in prostor na podlagi Zakona  o varstvu okolja in Zakona o nevladnih organizacijah. Status uspešno ohranjamo z izkazovanjem tekočih dosežkov v javnem interesu.

Poleg poglabljanja znanja na sistemih varstva okolja, ohranjanja narave, urejanja prostora ter graditve smo predani blaženju podnebnih sprememb, varstvu biotske raznovrstnosti in spodbujanju trajnostnega razvoja. V zadnjem obdobju se usmerjamo v dejavnosti s področja blaženja podnebnih sprememb s projektom Zagovorniki okolja – Za podnebje.

PIC je zelo aktiven član mrež okoljskih organizacij:

Mreže za prostor, mreže nevladnih organizacij s področja urejanja prostora, katere nosilec je IPoP – Inštitut za politike prostora

Plan B za Slovenijo, mreže nevladnih organizacij s področja varstva okolja in ohranjanja narave, katere nosilec je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

Justice and Environment, evropske mreže s področja pravnega varstva okolja, uveljavljanja boljše okoljske zakonodaje na ravni EU  in uveljavljanja pravic Aarhuške konvencije.

European Environmental Bureau (EEB), največja mreža okoljskih državljanskih organizacij v Evropi. Trenutno je sestavljena iz več kot 180 organizacij članic v 40 državah, vključno z naraščajočim številom mrež, in predstavlja približno 30 milijonov posameznih članov in podpornikov.

Med naše poglavitne dejavnosti in storitve na področju varstva okolja sodijo:

  1. Zelena svetovalnica, brezplačna pravna svetovalnica za NVO, CI ter zainteresirane posameznice in posameznike, ki se srečujejo s problemi s področja varstva okolja, ohranjanja narave, urejanja prostora in podnebnih sprememb.
  2. Vodenje in posodabljanje spletne strani Zagovorniki okolja (zagovorniki-okolja.si), preko katere obveščamo o okoljskih vsebinah in ki vključuje tudi jasen prikaz možnosti vključevanja NVO, CI ter posameznic/posameznikov v postopke varstva okolja, ohranjanja narave, prostorskega načrtovanja in graditve, ter jasen pregled mednarodnopravne ureditve, ureditve EU ter državne ureditve na področju podnebnih sprememb. V e-knjižnici pripravljamo, zbiramo in objavljamo aktualne vsebine.
  3. Vključevanje v postopke sprejemanja okoljske zakonodaje in predpisov – s pripombami in predlogi aktivno in redno sodelujemo pri pomembnejših predpisih in strateških dokumentih, ki se tičejo varstva okolja, ohranjanja narave ter urejanja prostora.
  4. Na podlagi zaznanih sistemskih problemov na obravnavanih področjih predlagamo predloge pristojnim odločevalcem in jih uveljavljamo.
  5. Povezovanje z drugimi nevladnimi organizacijami za doseganje skupnih in trajnostnih ciljev civilne družbe ter doseganje sistemskih sprememb.
  6. Vodenje projektov Zagovorniki okolja, preko katerih skrbimo za doseganje naših ciljev opolnomočenja javnosti in usmerjanja družbe v trajnostno prihodnost.

Našo okoljsko dejavnost vodimo predvsem preko spletne strani zagovorniki-okolja.si, na kateri lahko najdete več informacij.