Z varstvom pred podnebnimi spremembami se PIC ukvarja že od leta 2010 in je bil od tedaj vpet v vse zagovorniške aktivnosti v zvezi s strateškimi dokumenti ali predpisi s tega področja. Po ukinitvi vladne Službe za podnebne spremembe smo spremljali desetletje neambicioznega ukrepanja glede blaženja podnebnih sprememb v Sloveniji, ki se ni intenziviralo niti po sprejemu Pariškega sporazuma.

Odgovornost države za izpolnjevanje obveznosti iz Pariškega sporazuma in drugih mednarodnopravnih obveznosti povezanih s podnebnimi spremembami smo začeli raziskovati s študenti Pravne fakultete v letu 2018. Pregledali smo številne podnebne tožbe, ki so v teku po svetu in njihove uspehe. Te osnovne poglede smo nadgradili s preučevanjem možnosti civilne družbe za zaostritev podnebnih ukrepov na ravni EU, predvsem tudi na področju pridelave hrane. S spremembo prehranskih navad v skladu s priporočili za zdravo prehrano, manjšim uživanjem mesa in posledično zmanjševanjem (intenzivne) živinoreje, bi lahko hitro pomembno prispevali k zmanjšanju izpustov metana. S predlogi v tej smeri smo naslavljali strateške dokumente in predpise s področja kmetijstva v letih 2018-2019.

Oblikovali in skupaj z Umanotero, Focusom in Greenpeace Slovenija podali (junij 2019) pa smo tudi zahtevo Vladi, da pripozna podnebne sprememb, ki so posledica človekovega delovanja, kot naravno katastrofo oz. podnebno krizo in nacionalni problem, ki ga je potrebno prioritetno obravnavati, določi nacionalni cilj doseganja ogljične nevtralnosti (neto ničelne emisije toplogrednih plinov) do leta 2040 in določi in izvede učinkovite ukrepe zmanjševanja izpustov TGP, ki bodo omogočili dosego tega cilja. Te aktivnosti je v okviru podpore prizadevanjem za blaženje podnebnih sprememb finančno podprla Fundacija Login5.

Aktivnosti so rezultirale v javnem pozivu Večina pričakuje ukrepe, ki je bil posredovan vladi, na spletni strani https://podnebnakriza.si/ pa smo zbrali podporo 255 organizacij, kar je največ doslej v Sloveniji in skoraj 13.000 podpisov posameznic in posameznikov. Podpise smo vladi predali februarja 2020.