FORGOT YOUR DETAILS?

Za pravično in pošteno obravnavo pomoči potrebnih

by / Tuesday, 13 September 2016 / Published in Aktualno clovekove-pravice
 
V zadnjem času smo bili s strani Vlade Republike Slovenije ponovno priča vrsti izjav, ki poudarjajo zgolj in samo varnostni vidik preseljevanja ljudi iz kriznih žarišč v Evropo. Ponovno poudarjamo, da smo kot demokratična družba, ki temelji na vladavini prava, mednarodnih zavezah, človekovih pravicah in medčloveški solidarnosti, dolžni pomagati ljudem v stiski. Vlada RS je po mednarodnopravnih in notranjepravnih obveznostih dolžna zagotoviti zaščito ljudem, ki bežijo pred oboroženimi spopadi ter preganjanjem. Za to ima na voljo tudi dovolj vzvodov moči. Sploh danes, ko nam vsi vladni akterji zagotavljajo, da se takšna oblika prehajanja migrantov in beguncev, kot se je zgodila lani, ne more več ponoviti.
 
Osredotočenje sporazumevanja na varnostna vprašanja samo še spodbuja krepitev skrajnih stališč, ki otežujejo kakršnokoli uspešnost integracijskih procesov, krepijo ksenofobijo in sovražni govor. Na drugi strani nevladne in humanitarne organizacije prepoznavamo pomembnost naslavljanja strahov ljudi glede prebežniške tematike. Zato tudi od Vlade RS pričakujemo, da se z njimi sooči na razumen način: z identifikacijo strahov, s trajnim in dolgoročnim izobraževanjem državljanov ter zagotavljanjem celovitih informacij.
 
Odgovornost demokratično izbranih predstavnikov ljudstva je, da prebivalstvo aktivno obveščajo tudi o dogajanju na področju migracij. Gre namreč za proces, ki sledi svetovnim gospodarskim, podnebnim in demografskim spremembam. Tradicionalna orodja razvojnega sodelovanja moramo nadgraditi z okrepljenimi in proaktivnimi partnerstvi ter sodelovanjem na več odločevalskih ravneh. To zahteva nova znanja, veščine in ozaveščeno ter aktivno prebivalstvo. K temu se je Slovenija zavezala tudi s sprejemom Agende 2030 za trajnostni razvoj.
 
Vlado RS zato pozivamo, da v komuniciranju z javnostmi omeji poudarjanje varnostnega vidika migracij. S tem kriminalizira begunce in jih prikazuje kot nevarne, povzroča nemir v skupnosti, spodbuja nastanek protibegunsko nastrojenih civilnih pobud ter razpihovanje sovražnega govora. Vlada RS v sporazumevanju vse preveč pozablja omenjati humanitarni vidik, potrebo ljudi po pomoči, naše dolžnosti (pravne in moralne, potrebo po pravični delitvi skrbi za begunce …).
Vladi RS predlagamo, da dodatno okrepi redno obveščanje javnosti ter še posebej sporazumevanje z lokalnimi skupnostmi in prebivalstvom na območjih, kjer se predvideva nastanitev ljudi, obmejnih območjih ter območjih ob glavnih prometnih povezavah. V tem smislu obveščanja predlagamo izpostavljanje predvsem pozitivnih zgodb vključevanja in primerov dobrih lokalnih praks.
 
Zavedamo se, da je so državni organi kadrovsko omejeni, zato Vladi RS priporočamo, da izkoristi našo pripravljenost in znanje sooblikovati kakovostno obveščanje ter sporazumevanje.
Še posebej izpostavljamo potrebo po okrepljenem izvajanju programov globalnega učenja – vseživljenjskega procesa učenja in delovanja, ki poudarja soodvisnost vseh delov sveta ter posameznikovo vpetost v globalno dogajanje in njegovo odgovornost za reševanje skupnih izzivov. Cilj tovrstnega učenja so globalno odgovorni in aktivni posamezniki ter skupnosti.
 
Koordinacija nevladnih in humanitarnih organizacij
 
Amnesty International Slovenije
Društvo Humanitas
Društvo Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi
Društvo Odnos
Društvo za nenasilno komunikacijo
Fundacija Anne Lindh
Mirovni inštitut
SLOGA, Nacionalna platforma za razvojno sodelovanje
in humanitarno pomoč
Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC
Slovenska filantropija
Slovenska fundacija za UNICEF
Zavod Krog
Zavod Povod
Zavod Tri, Škofja Loka
Združenje staršev in otrok SEZAM
TOP