FORGOT YOUR DETAILS?

Zagovorniki okolja

zo_logo_barven

O PROJEKTU

Projekt naslavlja težave, ki se pojavljajo pri uveljavljanju okoljevarstvenih načel v procesih urejanja prostora in izvirajo iz:

  • nezadostnega poznavanja sistema urejanja prostora,
  • njegove povezanosti s sistemom varstva okolja ter
  • slabe prilagojenosti sistema urejanja prostora na sodobne razvojne izzive – trajnostni razvoj in prilagajanje podnebnim spremembam.

Projekt bo okrepil znanje predstavnikov nevladnih organizacij, civilnih pobud in splošne javnosti o postopkih urejanja prostora ter jih opolnomočil za argumentirano sodelovanje v teh postopkih. Rezultati projekta bodo v pomoč odločevalcem pri udejanjanju trajnostnega razvoja skozi prostorsko načrtovanje, koristili pa bodo tudi strokovni javnosti, investitorjem in drugim akterjem v procesih urejanja prostora.

Že obstoječa platforma za postopke varstva okolja in urejanja prostora »Zagovorniki okolja«, ki deluje pod okriljem PIC, bo nadgrajena tako, da bo omogočeno bolj kompetentno ter informirano sodelovanje akterjev na področju trajnostnega urejanja prostora z upoštevanjem strateških namer prehoda v nizkoogljično družbo in prilagajanja na podnebne spremembe. Zato bodo izvedene naslednje aktivnosti:

  • priprava in zagon interaktivne sheme sistema urejanja prostora ter varstva okolja;
  • priprava priročnika za trajnostno urejanje prostora;
  • vzpostavitev sistema neodvisne pravne svetovalnice (odplačni sistem prvega pravnega nasveta za probleme varstva okolja, ohranjanja narave in urejanja prostora, namenjen nevladnim organizacijam, civilnim pobudam in posameznikom).

PARTNER PROJEKTA: Inštitut za politike prostora – IPoP

rsz_ipop

FINANCER PROJEKTA: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, in Ministrstvo za okolje in prostor (Sklad za podnebne spremembe)

rsz_04_logotip__eko_sklad_cmyk        rsz_logo_mop_slo

TRAJANJE PROJEKTA: 1. april 2018 – 31. januar 2019

VREDNOST PROJEKTA: 62.952 evrov; od tega sredstva Eko sklada in Ministrstva za okolje in prostor: 59.800 evrov

KONTAKT:

Senka Š. Vrbica, strokovna vodja (senka.sifkovic.vrbica@pic.si)

Adriana Aralica, vodja projekta (adriana.aralica@pic.si)

 

TOP