FORGOT YOUR DETAILS?

Zagovorniki okolja – zelena svetovalnica

Projekt Zagovorniki okolja – Zelena svetovalnica je komplementaren projektu Zelena svetovalnica. Sofinanciran ga Ministrstvo za okolje in prostori (v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju ohranjanja narave, okolja ter prostora za leti 2018 in 2019) in bo omogočil brezplačno delovanje zelene svetovalnice do 30.9.2019 ter obogatitev spletnih informacij za uporabnike s sodno prakso in objavo pogostih vprašanj ter odgovorov. Brezplačen dostop do odgovorov na vprašanja zainteresiranih posameznikov in brezplačni pravni nasveti bodo omogočili, da bo svetovalnica dosegla še več uporabnikov ter se kot praktična storitev približala in utrdila na polju okoljevarstva. Na podlagi zaznavanja pogostih problemov bomo oblikovali tudi ustrezne predloge in priporočila za izboljšanje predpisov ter praks. Veseli nas, da ministrstvo prepoznava potrebnost take storitve, ki jo lahko izvaja tudi nevladna organizacija, s čimer se bo povečalo dejansko okoljevarstvo, saj bodo lahko zainteresirani ali prizadeti posamezniki, civilne iniciative ali nevladne organizacije bolj učinkovito izkoriščali pravne možnosti v korist zdravega življenjskega okolja in trajnostnega razvoja.

FINANCER PROJEKTA: Ministrstvo za okolje in prostor

TRAJANJE PROJEKTA: 1. avgust 2018 – 30. september 2019 VREDNOST PROJEKTA: 29.994,89 evrov; od tega sredstva Ministrstva za okolje in prostor: 26.994,89 evrov

KONTAKT: Senka Š. Vrbica, strokovna vodja (senka.sifkovic.vrbica@pic.si), Ana Repič, vodja projekta (pic@pic.si)

rsz_logo_mop_slo-e1524723037181

TOP