FORGOT YOUR DETAILS?

Diskriminacija

Kaj je to diskriminacija?

Enako obravnavanje ljudi mora biti zagotovljeno ne glede na spol, narodnost, raso ali etnično poreklo, vero ali prepričanje, invalidnost, starost, spolno usmerjenost ali drugo osebno okoliščino, zlasti v zvezi s pogoji dostopa do izobraževanja, zaposlitve, pogoji dela, socialno zaščito in socialnimi ugodnostmi, vključevanjem v stanovske organizacije, dostopom do dobrin in storitev. Neenako obravnavanje pomeni diskriminacijo.


Pomembnejši projekti

Dajmo prostor enakosti v okviru Evropskega leta enakih možnosti (končano)

S projektom Dajmo prostor enakosti, ki je bil izveden v letu 2007 evropskem letu enakih možnosti za vse (ELEM), je PIC želel predvsem dvigniti zavest o možnostih preprečevanja diskriminacije in spodbuditi k aktivnemu uveljavljanju pravic posameznikov in tesnejšemu sodelovanju in povezovanju diskriminiranih skupin v boju proti diskriminaciji.

V okviru projekta so bile izvedene tudi številne delavnice, katerih namen je bil predvsem osveščati, izobraževati in informirati posameznike in skupine o pojavnosti, oblikah in obsegu diskriminacije, o pravicah do enakih možnostih in nediskriminacije, o možnostih aktivnega vključevanja v dejavnosti za doseganje načela enakega obravnavanja in prednostih povezanega sodelovanja. Delavnice so bile organizirane po celi Sloveniji, pri čemer smo želeli zajeti čim večje število posameznikov, predvsem pa vse njihove predstavnike na lokalni, regionalni in nacionalni ravni; s tem smo dosegli tudi boljši prenos informacij in veščin na vse bodoče člane. Ocenili smo, da je izjemno pomembna dobra osveščenost in informiranost predstavnikov teh skupin, ki lahko sledijo evropskemu cilju boljše zastopanosti, saj lahko združujejo in aktivno vključujejo posameznike v politiko boja proti diskriminaciji.

Vsebina delavnic, ki so bile izvajane v okviru evropskega leta enakosti, je bila povzeta v priročniku, ki je bil posredovan vsem udeležencem. Priročnik bo tudi nadalje služil kot dober pripomoček na področju osveščanja in informiranja javnosti in potencialnih žrtev diskriminacije, saj vsebuje vse pojavne oblike diskriminacije ter pravna sredstva ter institucije, na katere se lahko žrtve diskriminacije obrnejo.

pdf_small Priročnik

Ena izmed bistvenih vsebin tega priročnika je poseben vprašalnik, ki služi preverjanju ali je v konkretnih situacijah prišlo do diskriminacije ali ne. Vprašalnik smo poimenovali »DISKRIMINACIJSKI MIKROSKOP«, s pomočjo katerega so in bodo lahko predstavniki diskriminiranih skupin svojim članom pomagali pri odkrivanju pojavov diskriminacije, nadlegovanja in viktimizacije in jih ustrezno napotovali na pomoč (pravno, psihosocialno…).

Skupaj proti diskriminaciji  (končano)

PIC je v letu 2005 v sodelovanju z Mirovnim inštitutom izvedel projekt boja proti diskriminaciji in angažiranja širše družbe v zvezi s tem. V okviru tega je bil organiziran seminar za nevladne organizacije v boju proti diskriminaciji. Več

Pravna klinika na področju enakosti in diskriminacije (končano)

V letu 2007 je PIC izvedel Prano kliniko za področje enakosti in diskriminacije, ki je bil namenjena študentom prava za poglabljanje znanja na tem področju in pridobivanja praktičnih izkušenj. Skozi zagotavljanje pravne pomoči ranljivim skupinam. Praktično usposabljanje študentov skozi 100 urno prostovoljsko angažiranje je bilo tako namenjeno njihovemu usposabljanju za delo na primerih diskriminacije, nudenje pravne pomoči ter dvigovanju zavesti o nedopustnosti diskriminacije.

TOP